IREX-GAZ istnieje na rynku od 1991 roku. Początkowo pod nazwą GAZBUD zajmowała się budową instalacji przemysłowych i gazociągów. W 1994 roku została przekształcona w IREX-GAZ s.c., a podstawową działalnością spółki stała się sprzedaż i montaż punktów redukcyjno - pomiarowych gazu. Rok później spółka rozpoczęła produkcję stacji gazowych I i II stopnia redukcji, która do dziś jest główną gałęzią działalności firmy.


W 2001 roku firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uzyskała certyfikację TÜV Rheinland systemu zarządzania jakością ISO 9001. Wraz z rozwojem spółka IREX-GAZ rozpoczęła także budowę instalacji, przyłączy i sieci gazowych, a także poszerzyła działalność o obsługą stacji gazowych oraz serwis systemów detekcji gazu.


W 2003 roku firma uzyskała dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji i wykonywania napraw rurociągów przemysłowych i technologicznych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych oraz rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem. W 2016 roku uprawnienia te zostały zaktualizowane o nowe technologie spawania.


W 2015 roku firma uzyskała certyfikat UDT-Cert wdrożenia i stosowania wymogów jakości w spawalnictwie zgodnie z normą ISO 3834. Rok później forma stała się europejskim przedstawicielem firmy GASTECH, zajmującej się produkcją urządzeń gazowych.


Długoletnią działalnością i szerokim gronem dotychczasowych klientów IREX-GAZ udowadnia, że jest firmą godną zaufania. Dotychczas wykonała ponad 1200 robót gazowych. Ponadto firma posiada w obsłudze bieżącej ponad 60 obiektów, w tym stacje, zespoły i punkty gazowe, kotłownie, systemy detekcji gazu oraz instalacje gazowe.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.